Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Sher Khan

Sher Khan pôsobí ako doktorand na Katedre medzinárodného manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasťou jej pedagogickej činnosti je výučba predmetov z oblasti makroekonómie.  

Jeho výskumný záujem v rámci doktorandského štúdia sa týka predovšetkým medzinárodných financií, rozvojovej ekonomiky, energetickej ekonomiky, medzinárodného manažmentu, medzisektorových a panelových odhadov dát.