Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Radoslava Šrútová

Mgr. Radoslava Šrútová pôsobí ako doktorandka na Katedre medzinárodného manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasťou jej pedagogickej činnosti je vedenie seminárov predmetu Makroekonómia. 

Jej doktorandský výskum sa zameriava predovšetkým na to, ako rôzne kultúrne dimenzie ovplyvňujú postoje a správanie pracovníkov v súvislosti s cezhraničnou mobilitou v Európe. Zameriava sa na výskumné aktivity spojené s aspektmi manažmentu a ekonomiky v globálnom prostredí, medzinárodných organizáciách, ekonomickej integrácii a internacionalizácii. Kladie dôraz na vzájomnú spoluprácu krajín a ekonomík v dnešnom globalizovanom prepojenom svete. Jej cieľom je prispievať do akademickej literatúry a diskusií o tom, ako podporiť inkluzívnejší a dynamickejší európsky trh práce. 

Popri akademických aktivitách získala profesionálne skúsenosti v oblasti financií a consultingu pre medzinárodné organizácie pôsobiace v súkromnom sektore v rámci svojej kariéry mimo akademického prostredia.