Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Frédéric Delaneuville

Doc. Frédéric Delaneuville PhD. pôsobí ako koordinátor Francúzskeho programu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2010.
Doc. Frédéric PhD. Delaneuville je absolventom práva na Univerzite Julesa Verna v Amiens vo Francúzsku. Absolvoval taktiež postgraduálne štúdium v odbore projektový manažment na “grande école” Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers v Cluny, Francúzsko.
V roku 2014 na Univerzite Julesa Verna v Amiens vo Francúzsku obhájil svoju dizertačnú prácu venovanú vývoju územnej správy v Európe, v ktorej použil komparatívnu analýzu porovnávajúc Francúzsko a krajiny strednej Európy. Túto dizertačnú prácu obhájil pred medzinárodnou komisiou, ktorej predsedal profesor Jacques Chevallier (Univerzita Panthéon-Assas, Paris 2, Francúzsko) a práca získala európsku značku „Doctor Europaeus“ (európske PhD.). V decembri 2019 sa stal docentom na Univerzite Komenského v Bratislave.
V rámci svojej pedagogickej činnosti zastrešuje výučbu predmetov zameraných na európske právo, európske obchodné právo, obchodné rokovanie, francúzske obchodné právo, právnická francúzština a manažment.

Najvýznamnejšie pracovné skúsenosti :
- Riadenie projektu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie, ktorého cieľom bolo vypracovať príručku na podporu investícií francúzskych spoločností v Poľsku.
- Dva roky pôsobil ako referent pre univerzitnú spoluprácu na Francúzskom veľvyslanectve v Čiernej Hore a v rámci tohto obdobia riadil francúzske kultúrne centrum v Podgorici.
- V rokoch 2014 až 2018 bol riaditeľom Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu a nadväzoval   rôzne partnerstvá s francúzskymi spoločnosťami so sídlom na Slovensku.
- V roku 2010 bol iniciátorom podujatia „Student-Business Forum“, ktoré umožňuje francúzsky hovoriacim študentom nadviazať kontakty a nájsť si prácu vo francúzskych alebo medzinárodných spoločnostiach. Toto podujatie, ku ktorému sa následne pripojili rôzne inštitúcie, sa odvtedy organizuje každý rok.
- V spolupráci s pridruženými slovenskými univerzitami koordinuje na Slovensku magisterský program v oblasti európskych štúdií Európskeho centra Lotrinskej univerzity, ktorý je akreditované francúzskym ministerstvom školstva. Vďaka tomuto programu môžu slovenskí študenti získať diplom z francúzskej univerzity navyše k slovenskému diplomu.
 
Publikačná činnosť

Kontakt:
Miestnosť č. 336
Tel: +421 2/9021 2092
Mail: frederic.delaneuvillefm.uniba.sk