Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Anna Jurišová

Mgr. Anna Jurišová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského a OU Business School Milton Keynes.

V súčasnosti sa venuje výskumu inklúzie v oblasti medzinárodných financií so zameraním na osvedčené postupy v tomto odvetví.

Jej doterajšie pozície: Personálna konzultantka v oblasti rozvoja podnikania týkajúceho sa miestnych a medzinárodných projektov. Účasť v  programe Jean Monet Chair v sídle Komisie EÚ v Bruseli. Viceprezidentka pre vzťahy s verejnosťou organizácie Toastmasters International v Bratislave. Organizuje konferencie o verejnom vystupovaní v regióne strednej a východnej Európy.