Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny počas zimného semestra 2020/2021

Konzultácie prebiehajú v súčasnosti výlučne online. Vyučujúci sú počas konzultačných hodín dostupní prostredníctvom platformy MS Teams.

<output>Mgr. Dumontel Olivier</output>

<output>Mgr. Dumontel Olivier</output>

<output>Mgr. Dumontel Olivier</output>

<output></output>

PhDr. Gabriela Bérešová, PhD.
Utorok: 13.00 - 14.30 hod.
miestnosť č. 236
+421/9021 2040
gabriela.beresova@fm.uniba.sk

doc. Frédéric Delaneuville, PhD.
Utorok: 9:40-11:00. hod.
miestnosť č. 234
+421/9021 2092
frederic.delaneuville@fm.uniba.sk

Mgr. Olivier Dumontel
Konzultácie po dohode e-mailom
miestnosť č. 234
+4212/9021 2092
olivier.dumontel@fm.uniba.sk

Mgr. Lucia Husenicová
Utorok:10.00-11.00 hod. alebo po dohode e-mailom
miestnosť č. m. 223/2
lucia.husenicova@fm.uniba.sk

doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.
Štvrtok: 15.30 - 16.30 hod. a po dohode e-mailom
miestnosť K2 (kocka)
emilia.charfaoui@fm.uniba.sk

Mgr. Janka Kottulová, PhD.
Utorok:13.00-15.00 hod.
miestnosť č. 231/A
+4212/9021 2078
janka.kottulova@fm.uniba.sk

PhDr. Daniela
Majerčáková, PhD., MBA.
Pondelok:10.30-11.30 hod. alebo po dohode e-mailom
miestnosť č. K3
daniela.majercakova@fm.uniba.sk

Mgr. Petra Milošovičová, PhD.
Pondelok: 9.00-10.30 hod. alebo po dohode e-mailom
miestnosť č. 237
+4212/9021 2097
petra.milosovicova@fm.uniba.sk

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Pondelok: 13.00-16.00 hod.
miestnosť č. 236
+4212/9021 2081
daniela.novackova@fm.uniba.sk

doc. PhDr. René Pawera, PhD.
Konzultácie po dohode e-mailom
miestnosť č. 232/B
+4212/9021 2076
rene.pawera@fm.uniba.sk

Mag. Phil. Hans Wefers, Dr. Phil.
Konzultácie po dohode e-mailom
miestnosť č. 237
02/9021 2098
hans.wefers@fm.uniba.sk

doc. Ing. Jarmila Wefersová , PhD.
Streda: 10.30 - 12.00 hod.
miestnosť č. 236
+4212/9021 2083
jarmila.wefersovafm.uniba.sk

Konzultačné hodiny platia iba počas výučbových týždňov. Konzultácie v čase mimo uvedených konzultačných hodín alebo počas skúškového obdobia si je potrebné s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu.