Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

Konzultácie prebiehajú v súčasnosti výlučne online. Vyučujúci sú počas konzultačných hodín dostupní prostredníctvom platformy MS Teams.

 

Konzultačné hodiny Katedry medzinárodného manažmentu LS 2021/2022

 doc. PhDr. René Pawera, PhD. 

(po dohode e-mailom) 

MS Teams

 rene.pawerafm.uniba.sk 

 

Utorok: 13:00 – 16:00

 prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 

Streda:  11:00-12:00

 

(po dohode e-mailom) 

 

miestnosť č. 236 

 

+421 2 9021 2081 

 

daniela.novackovafm.uniba.sk 

 doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD 

Utorok, 9:30 - 10:30 (po dohode e-mailom)  

miestnosť č. 237 

MS Teams

+421 2 9021 2123   

marian.suplatafm.uniba.sk 

 doc. Frédéric Delaneuville, PhD. 

Štvrtok:13:30-14:50

(po dohode e-mailom) 

miestnosť č. 336 

MS Teams

+421 2 9021 2092 

frederic.delaneuvillefm.uniba.sk 

 doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc. 

Streda 10:30-11:20   (po dohode e-mailom)

miestnosť č. 305 

MS Teams 

emilia.charfaouifm.uniba.sk 

 doc. Ing. Jarmila Wefers, PhD. 

Štvrtok: 13.00 - 14.00  (po dohode e-mailom) 

miestnosť č. 236

MS Teams 

+421 2 9021 2083 

jarmila.wefersovafm.uniba.sk 

 Mgr. Olivier Dumontel 

Pondelok: 9:00-11:00

(po dohode e-mailom) 

miestnosť č. 336 

MS Teams

+4212 2 9021 2092 

olivier.dumontelfm.uniba.sk 

 Mgr. Linda Zummerová 

Pondelok: 9.00 - 11.00  (po dohode  e-mailom)

MS Teams 

miestnosť č. 336 

+421 2 9021 2092 

linda.zummerovafm.uniba.sk 

 PhDr. Matúš Baráth, PhD.  

Utorok:13,00 – 14,00  (po dohode e-mailom) 

+421 2 9021 2146 

MS Teams

č. dv. 240 

matus.barathfm.uniba.sk 

 PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD.

(po dohode e-mailom)

MS Teams

bottlivigmail.com

 Mgr. Gabriela Urbanová, PhD.

MS Teams

(po dohode e-mailom)

urbanova37uniba.sk

 Eva Brestovanská, PhD.

Štvrtok: 7:30 do 9:00

(po dohode e-mailom)

miestnosť č. 305 

MS Teams

eva.brestovanskafm.uniba.sk