Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry medzinárodného manažmentu ZS 2023/2024 

doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. Pondelok 9:00 – 10:30 (po dohode e-mailom)
Streda: 7:30 – 9:00  (po dohode e-mailom)
miestnosť č. 240
+421 2 9021 2123   
marian.suplatafm.uniba.sk
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.   Streda: 14:00 - 16:00
Štvrtok 14.00 - 16.00 
miestnosť č. 236 
 +421 2 9021 2081 
 daniela.novackovafm.uniba.sk
doc. PhDr. René Pawera, PhD.  Utorok: 10:00 - 11:30 
Streda: 10:00 - 11:30 
miestnosť č. 237
rene.pawerafm.uniba.sk  
doc. Frédéric Delaneuville, PhD.  Pondelok:8:00 - 10:00
Streda: 8:00 - 10:00 
miestnosť č. 336 
+421 2 9021 2092 
frederic.delaneuvillefm.uniba.sk 
doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.  Štvrtok: 15:30 - 17:00
miestnosť č. 305 
+421 2 9021 2056
emilia.charfaouifm.uniba.sk 
PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. Utorok: 10:00 - 11:30 
Streda: 10:00 - 11:30 
miestnosť č. 240
livia.bott.domonkos@fm.uniba.sk  
Mgr. Branislav Dudić, PhD. (po dohode e-mailom)
branislav.dudicfm.uniba.sk
Mgr. Eva Brestovanská, PhD. Utorok: 9:00 - 10:30 
Štvrtok: 9:00 - 10:30 
miestnosť č. 305
eva.brestovanskafm.uniba.sk
Mgr. Olivier Dumontel  Štvrtok: 8:00 - 9:00 
miestnosť č. 336 
+4212 2 9021 2092 
olivier.dumontelfm.uniba.sk 
doc. Dr. Maximilian Lackner, PhD. MBA (po dohode e-mailom)
kontaktdrlackner.com
Mag. Viktória Szmid Štvrtok: 15:30 - 17:00
miestnosť č. 305 
viktoria.szmidfm
Sher Khan Pondelok: 11:00 – 12:00
Utorok: 11:00- 12:00
miestnosť č. 240
Khan41uniba.sk
Mgr. Radoslava Šrútová Utorok 18:30 – 19:30
Streda 16:30-17:30
Miestnosť č. 235
srutova1uniba.sk
Mgr. Anna Jurišová Štvrtok: 17:00 - 18:00 
miestnosť č. 336 
jurisova5fm.uniba.sk