Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

Konzultácie prebiehajú v súčasnosti výlučne online. Vyučujúci sú počas konzultačných hodín dostupní prostredníctvom platformy MS Teams.

Konzultačné hodiny Katedry medzinárodného manažmentu ZS 2021/2022  
doc. PhDr. René Pawera, PhD.  Utorok: 13.00 - 14.00 (po dohode e-mailom) 
 
MS Teams
rene.pawerafm.uniba.sk 
 
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.  Utorok: 13. 00  15. 00  (po dohode e-mailom) 
miestnosť č. 236 
+421 2 9021 2081 
daniela.novackovafm.uniba.sk 
 
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD  Štvrtok: 10:30 – 11:30 (po dohode e-mailom)  
miestnosť č. 237 
MS Teams
+421 2 9021 2123   
marian.suplatafm.uniba.sk 
doc. Frédéric Delaneuville, PhD.  (po dohode e-mailom) 
miestnosť č. 336 
MS Teams
+421 2 9021 2092 
frederic.delaneuvillefm.uniba.sk 
 
doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.  Pondelok: 10.30 - 12.00 hod.  (po dohode e-mailom) 
MS Teams 
emilia.charfaouifm.uniba.sk 
PhDr. Gabriela Bérešová, PhD.  Utorok 14,00 - 14,40  (po dohode e-mailom) 
miestnosť č. 236 
+421 2 9021 2040 
gabriela.beresovafm.uniba.sk 
doc. Ing. Jarmila Wefersová , PhD.  Štvrtok: 13.00 - 14.00  (po dohode e-mailom) 
miestnosť č. 236
MS Teams 
+421 2 9021 2083 
jarmila.wefersovafm.uniba.sk 
 
Mgr. Olivier Dumontel  (po dohode e-mailom) 
miestnosť č. 234 
MS Teams
+4212 2 9021 2092 
olivier.dumontelfm.uniba.sk 
 
PhDr. Lucia Husenicová, PhD.  Utorok: 12.30-13.00  (po dohode e-mailom) 
miestnosť č.  223/2 
MS Teams 
lucia.husenicovafm.uniba.sk 
Mgr. Linda Zummerová  Pondelok: 9.00 - 11.00  (po dohode  e-mailom)
MS Teams 
miestnosť č. 336 
+421 2 9021 2092 
linda.zummerovafm.uniba.sk 
PhDr. Matúš Baráth, PhD.   Utorok:13,00 – 14,00  (po dohode e-mailom) 
+421 2 9021 2146 
MS Teams
č. dv. 240 
matus.barathfm.uniba.sk 
PhDr. Lívia Bott Domonkosová, PhD. (po dohode e-mailom)
 
MS Teams
bottlivigmail.com