Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry medzinárodného manažmentu LS 2022/2023 

doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD. Utorok: 15:00 - 16:00 (po dohode e-mailom) 
miestnosť č. 240 
+421 2 9021 2123   
marian.suplatafm.uniba.sk
doc. PhDr. René Pawera, PhD.  Streda: 11:00- 12:00(po dohode e-mailom) 
miestnosť č. 237 
+421 2 9021 2076  
rene.pawerafm.uniba.sk
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.  Utorok: 12:00 – 15:00
(po dohode e-mailom)
miestnosť č. 236 
+421 2 9021 2081 
daniela.novackovafm.uniba.sk 
doc. Frédéric Delaneuville, PhD.  Pondelok: 8:00-10:00
(po dohode e-mailom)
miestnosť č. 336 
+421 2 9021 2092 
frederic.delaneuvillefm.uniba.sk 
doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.  Streda: 10:10 - 11:10 
(po dohode e-mailom)
miestnosť č. 305 
emilia.charfaouifm.uniba.sk 
doc. Ing. Jarmila Wefers, PhD.  Streda: 11.00 - 12.00 
(po dohode e-mailom)
miestnosť č. 236
+421 2 9021 2083 
jarmila.wefersovafm.uniba.sk 
Mgr. Olivier Dumontel  (po dohode e-mailom) 
miestnosť č. 336 
+4212 2 9021 2092 
olivier.dumontelfm.uniba.sk 
Mgr. Linda Zummerová  (po dohode   e-mailom)
miestnosť č. 336 
+421 2 9021 2092 
linda.zummerovafm.uniba.sk 
PhDr. Matúš Baráth, PhD.   Utorok:13,00 – 14,00 
(po dohode e-mailom) 
+421 2 9021 2146 
č. dv. 305 
matus.barathfm.uniba.sk 
PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. (po dohode e-mailom)
bottlivigmail.com
domonkosova1uniba.sk
 
Doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. Utorok: 14.10 -15.10   online
(po dohode mailom)
Petra.milosovicovafm.uniba.sk
Mgr. Branislav Dudić ,PhD. Streda: 13.30 -14.30   online
(po dohode mailom)
branislav.dudicfm.uniba.sk
Mgr. Eva Brestovanská, PhD. Štvrtok: 9:00 – 10:00
(po dohode e-mailom)
miestnosť č. 305 
eva.brestovanskafm.uniba.sk