Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akcie, ktoré organizovala Katedra medzinárodného manažmentu v akademickom roku 2021/2022

Návšteva Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu

26.10.2022, Návšteva Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave – prezentácia činnosti inštitúcií EÚ

Návšteva veľvyslankyne SRN Barbary Wolf

12.10.2022, Návšteva veľvyslankyne SRN Barbary Wolf na FM UK v Bratislave

Deň Európy a FORUM / VEĽTRH 2022


09.05.2022, Deň Európy a FORUM / VEĽTRH 2022 na FM UK

Lektorky zo Salzburgu a Viedne na hosťovanej prednáške

29. 4. 2022 hosťovali na Katedre medzinárodného manažmentu lektorky zo Salzburgu a Viedne

Exkurzia do Nemecko-slovenskej obchodnej komory

4. 4. 2022, Nemecký program 3. ročník, Exkurzia do Nemecko-slovenskej obchodnej komory