Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny na Katedre marketingu počas LS 2018/2019

KONZULTAČNÉ HODINY platia iba počas výučbových týždňov

Počas skúškového obdobia je nutné si konzultácie s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu

 

 

V y u č u j ú c i

K o n z u l t a č n é   h o d i n y

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Pondelok:  17:00 – 18:20

Streda:  12:30 – 13:50

marketing(at)fm.uniba.sk

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.

Pondelok:  10:30 – 11:50

Streda:  10:30 – 11:50

Štvrtok:  17:00 – 18:20

gabriela.bartakova(at)fm.uniba.sk

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Pondelok:  09:00 – 10:20

Štvrtok:  14:00 – 15:20

katarina.gubiniova(at)fm.uniba.sk

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

Utorok:  12:30 – 13:50

Streda:  15:30 – 16:50

magdalena.samuhelova(at)fm.uniba.sk

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Pondelok:  15:30 – 16:50

Streda:  14:00 – 15:30

eva.smolkova(at)fm.uniba.sk

doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Utorok:  10:30 – 11:50

Štvrtok:  16:50 – 18:10

lubomira.strazovska(at)fm.uniba.sk

Mgr. František Olšavský, PhD.

Pondelok:  12:30 – 13:50

Utorok:  15:30 – 16:50

frantisek.olsavsky(at)fm.uniba.sk

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Utorok:  10:00 – 11:20

Streda:      18:20 – 19:40

lucia.vilcekova(at)fm.uniba.sk

Mgr. Bianka Chorvátová

Pondelok:  17:00 – 18:30

Utorok:  09:00 – 10:30

bianka.chorvátová(at)fm.uniba.sk

Mgr. Miroslava Skýpalová

Zahraničná stáž

miroslava.skypalova(at)fm.uniba.sk

Mgr. Barbora Suchá

Pondelok:  15:20 – 16:40

Streda:      10:00 – 11:20

barbora.sucha(at)fm.uniba.sk

Mgr. Lukáš Vaľko

Utorok:  09:00 – 10:20

Štvrtok:  14:00 – 15:20

lukas.valko(at)fm.uniba.sk