Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny na Katedre marketingu počas ZS 2019/2020

KONZULTAČNÉ HODINY platia iba počas výučbových týždňov

Počas skúškového obdobia je nutné si konzultácie s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu

 

V y u č u j ú c i

K o n z u l t a č n é   h o d i n y

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Pondelok:  15:30 – 16:50

Utorok:  09:00 – 10:20

marketing@fm.uniba.sk

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.

Utorok:  14:00 – 15:30

Štvrtok:  10:30 – 11:50

gabriela.bartakova@fm.uniba.sk

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Pondelok:  14:00 – 15:30

Utorok:  10:30 – 11:50

katarina.gubiniova@fm.uniba.sk

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

Streda:      15:30 – 16:50

magdalena.samuhelova@fm.uniba.sk

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Pondelok:  15:30 – 16:50

Streda:  12:30 – 14:00

eva.smolkova@fm.uniba.sk

doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Pondelok:  15:30 – 16:50

Utorok:  10:30 – 11:50

lubomira.strazovska@fm.uniba.sk

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Pondelok:  14:00 – 15:20

Streda:  17:00 – 18:20

lucia.vilcekova@fm.uniba.sk

Mgr. František Olšavský, PhD.

Pondelok:  14:00 – 15:20

Streda:  15:30 – 16:50

frantisek.olsavsky@fm.uniba.sk

Mgr. Bianka Chorvátová

Pondelok:  18:30 – 19:50

Streda:  09:00 – 10:30

bianka.chorvatova@fm.uniba.sk

Mgr. Miroslava Skýpalová

Utorok:  13:30 – 14:50

Štvrtok:  15:30 – 16:50

miroslava.skypalova@fm.uniba.sk

Mgr. Barbora Marišová

Pondelok:  15:30 – 16:50

Streda:  10:00 – 11:20

barbora.sucha@fm.uniba.sk

Mgr. Lukáš Vaľko

Utorok:  10:00 – 11:20

Štvrtok:  17:00 – 18:20

lukas.valko@fm.uniba.sk