Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny na Katedre marketingu

KONZULTAČNÉ HODINY platia iba počas výučbových týždňov

Počas skúškového obdobia je nutné si konzultácie s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu

Konzultačné hodiny Katedry marketingu - ZS 2020/2021

Vyučujúci

Konzultačné hodiny online

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Utorok: 13:30 – 14:50

Microsoft Teams

marketingfm.uniba.sk

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.

Štvrtok: 11:30-12:50

Microsoft Teams

gabriela.bartakovafm.uniba.sk

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Utorok: 11:30 - 12:50

Microsoft Teams

katarina.gubiniovafm.uniba.sk

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Streda: 15:00 - 16:20

Microsoft Teams

eva.smolkovafm.uniba.sk

doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Štvrtok 12:00 - 13:20

Microsoft Teams

lubomira.strazovskafm.uniba.sk

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Piatok: 09:00 - 10:20

Microsoft Teams

lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Mgr. František Olšavský, PhD.

Pondelok: 14:50 - 16:10

Microsoft Teams

frantisek.olsavskyfm.uniba.sk

Mgr. Martina Jantová

Streda: 16:00 - 17:20

Microsoft Teams

jantova9uniba.sk

Mgr. Lukáš Vaľko

Streda: 13:30 - 14:50

Microsoft Teams

valko29@uniba.sk