Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Interní zamestnanci KMAR

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Mgr. František Olšavský, PhD.

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Ing. Natália Horňáková, PhD.

<output>Mgr. Nataliia Parkhomenko, Ph.D. </output>

 

Mgr. Nataliia Parkhomenko, Ph.D.