Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Špecializácia Katedry manažmentu

Ťažisko výskumnej činnosti katedry sa orientuje na manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov, organizačné správanie, etiku v podnikaní, budovanie flexibilnej organizácie, rozvoj manažérskych zručností a kompetentností.

Oblasť vedeckého skúmania na katedre je zameraná najmä na využitie ľudských zdrojov ako hlavného neinvestičného faktora pri rozvoji a zvyšovaní efektívnosti ekonomiky Slovenskej republiky.

Výskum Katedry manažmentu

Na Katedre manažmentu pôsobí vedecko-výskumné a vývojové pracovisko: Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum.

Aktivity Katedry manažmentu

Medzinárodné aktivity:

  • Katedra spolupracuje v oblasti výskumu s University of Pittsburgh (USA), University of Udine (ITALY), Manchester Metropolitan University (GREAT BRITAIN), Cornell University (USA), University of Ljubljana (SLOVENIA), Université Catholique de Louvain (BELGIUM), a podobne.
  • Katedra publikuje výsledky výskumov na medzinárodných vedeckých konferenciách v zborníkoch a vedeckých časopisoch.
  • Katedra získala výskumné granty: TEMPUS, World Bank, CEDEFOP, PECO a podobne.
  • Katedra vydáva medzinárodný vedecký časopis: Journal of Human Resource Management (ISSN1335-3888)


Domáce aktivity:

  • Katedra publikuje výsledky výskumov v domácich vedeckých zborníkoch z konferencií a v odborných časopisoch, vo vedeckých a odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a podobne.
  • Katedra spolupracuje s mnohými partnerskými výskumnými inštitúciami a organizáciami z podnikateľskej sféry.
  • Katedra získala výskumné granty: APVV a VEGA.