Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Katedra manažmentu zabezpečuje nasledovné povinné predmety (po kliknutí sa Vám zobrazí informačný list): 

Viac o informácií o predmetoch vyučovaných v rámci špecializácie Manažment ľudských zdrojov nájdete tu.


Katedra manažmentu v rámci pedagogickej činnosti významne spolupracuje s praxou, napríklad aj v podobe hosťovaných prednášok.
 Niektoré z hosťovaných prednášok, ktoré máme nedávno za sebou:

 • Manažment stredne veľkého špedičného podniku - Zambon Bolzano (5.5.2022 na predmete Manažment II.)
 • Manažment v HaZZ - MV SR (4.5.2022 na predmete Manažment II.)
 • Operatívny manažment a manažment - Stellantis Trnava (13.4.2022 na predmete Manažment II.)
 • The Leader of the Future - IBM Slovensko (4.4.2022 na predmete Manažment II.)
 • Impact of Pandemic on Global Corporation People - Dell Slovakia (29.3.2022 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)
 • História, vývin, kultúra v medzinárodnej firme - IBM Slovensko (22.3.2022 na predmete Organizačné kultúry - európske špecifiká)
 • Využívanie agilných metód v HRM - Erste Group Bank AG (15.3.2022 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)
 • Etické rozhodovanie a integrita manažéra - Slovak Compliance Circle/Swiss RE (15.3.2022 na predmete Manažérska etika)
 • How Companies Select Managing Directors for International Assignments - Juergen Koning (1.3.2022 na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov)
 • Codes of Ethics and Whistleblowing Mechanisms in Companies - Slovak Compliance Circle/HB Reavis (16.11.2021 na predmete Business Ethics)
 • Etický a compliance program v organizácii - pohľad z praxe - Slovak Compliance Circle/Slovak Telekom (16.11.2021 na predmete Podnikateľská etika)
 • Koncept otvorenej organizácie - teória a praktické implikácie - Otvorená hra (8.11.2021 na predmete Organizačné správanie)

Jedna z hosťovaných prednášok z praxe, ktorá sa uskutočnili na Katedre manažmentu v akademickom roku 2021/2022.