Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Marián Mikolášik

Ing. Marián Mikolášik pôsobí ako asistent na Katedre manažmentu, kde v súčasnosti vyučuje predmety Manažment I a Manažment II v anglickom jazyku. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa v oblasti manažmentu a ochrany dát venuje predovšetkým témam: kybernetická bezpečnosť, elektronické služby, servitizácia a rozpoznávanie vzorov, manažment kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, v ktorých vedie aj záverečné práce.

Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:

tel.: +421 2 9021 2151
č. dv.: 332B (hlavná budova)
e-mail: mikolasik3@uniba.sk