Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ľubica Bajzíková

Prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. sa v pedagogickej a výskumnej činnosti  zameriava na oblasti personálneho manažmentu,  medzinárodného manažmentu ľudských zdrojov, mobility a migrácie pracovnej sily, odmeňovania a motivácie zamestnancov, zamestnaneckým vzťahom a sociálnym partnerstvám, pričom v týchto témach vedie aj záverečné práce. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 170 vedeckých článkov. Do súčasnosti bola vedúcou alebo riešiteľkou šiestich programov VEGA zameraných na manažment ľudských zdrojov, jedného APVV projektu, siedmych vzdelávacích programov EÚ TEMPUS. Výskumne sa zapojila aj  do mnohých medzinárodných výskumných projektov financovaných EÚ (napr. 6FP-MEADOW, PECO, CEDEFOP, LLL Programme), Svetovou bankou, Grantom Nomura Research Fund (Japonsko), Fulbright Program (USA). Ďalej pôsobila ako visiting professor na zahraničných univerzitách v rámci vyžiadaných prednášok ako aj  vyučovania odborných predmetov napríklad: UCL, Louvain-la-Neuve (1994, 1999-2001) University of Udine, Taliansko (v období 1999-2010), University of Padova, Taliansko (2009-2013), Manchester Metropolitan University, Veľká Británia, MBA programme (1999-2000), Whitworth University, USA (2004), Katz Business School (Pittsburg University, 1999, 2016, 2018), Monclair University, Business School (2017, 2019), Cornell University, School of ILR USA (1996, 1998, 1999, 2004).


Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:
č. dv.: 1 (prístavba)
tel.: +421 2 90 21 2100
e-mail: lubica.bajzikova@fm.uniba.sk