Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Juraj Chebeň

Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD. je držiteľom titulu PhD. z Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Inžiniersky titul získal v odbore Ekonomika a manažment na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela a ďalší magisterský titul v odbore francúzsky jazyk na Univerzite Konštantína Filozofa. V súčasnosti pôsobí na Katedre manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a vyučuje predmety Manažment, Personálny manažment a Marketing v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku.

V minulosti 10 rokov prednášal rôzne marketingové predmety v slovenčine a francúzštine na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a súčasne 8 rokov na Fakulte managementu Univerzity Komenského v SR. Viac ako 6 rokov vyučoval rôzne predmety súvisiace s marketingom a manažmentom v češtine a angličtine na Vysokej škole obchodnej v Prahe, Metropolitnej univerzite v Prahe a Súkromnej vysokej škole ekonomickej v Znojme. 1 rok vyučoval marketingovú komunikáciu, reklamu, marketing a manažment na Akadémii médií v Bratislave.

Juraj Chebeň absolvoval výskumné pobyty na Grant MacEwan University (2x 6 mesiacov), Delaware University, Lyon III University a Pierre Mendes France University v Grenobli. Učil na univerzitách v Kanade (1 semester, predmet Management), Veľkej Británii, Francúzsku (Grenoble, Lyon, Lille), Fínsku, Švédsku, Slovinsku, Portugalsku, Španielsku, Chorvátsku, Grécku, Turecku, Maďarsku (Budapešť, Gyor), Poľsku, Rumunsku, Izraeli a na Cypre.

Vo svojej pedagogickej a výskumnej práci sa zameriava na riadenie VŠ, udržateľný manažment, udržateľné spotrebiteľské správanie, diverzity a talent manažment, strategický marketing a reklamu, globalizáciu v poľnohospodárstve, pričom v týchto témach vedie aj záverečné práce. Jeho najcennejšími publikáciami sú monografie Strategický marketingový plán a Vedecké aspekty tvorby modernej reklamy a kapitola v monografii Medzinárodný marketing vysokoškolského vzdelávania vo vydavateľstve Palgrave MacMillan. Jeho najcennejšie publikácie sú v časopisoch Journal of Business Research, European Journal of International ManagementCorporate Social Responsibility and Environmental Management, International Marketing Review, Gestion 2000, Amfiteatru Economic, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Ekonomický časopis – Journal of Economics a Studies in Business and Economics. Výsledky výskumu prezentoval aj v mnohých konferenčných zborníkoch a na konferencii Európskej Akadémie Marketingu.

V minulosti tiež pôsobil ako Erasmus koordinátor a obchodný manažér na Vysokej škole obchodnej v Prahe, ako asistent generálneho riaditeľa v Carrefour, asistent logistiky v spoločnosti Legrand, lektor v spoločnostiach Orange, Swiss Re, Sanofi, HP, Alcatel, IHB, Stanton, Akadémii vzdelávania.

Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:

tel.: +421 2 90 21 2152
č. dv.: 15 (prístavba)
e-mail: juraj.chebenfm.uniba.sk