Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ján Rudy

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. na Univerzite Komenského v Bratislave Fakulte managementu pracuje od jej vzniku v roku 1991. Pedagogicky a výskumne pôsobí v oblasti Organizačného správania, Manažmentu a Personálneho manažmentu, pričom v týchto témach vedie aj záverečné práce. Počas svojho pôsobenia na fakulte vykonával funkcie vedúceho katedry, prodekana a v rokoch 1993 až 2000 bol dekanom fakulty. Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1976 absolvoval dvojročný študijný pobyt na Yokohama National University v rokoch 1981 až 83. Ako Fulbright scholar v rokoch 1992 až 93 absolvoval ročný študijný pobyt na University of Tennessee Business School. V rokoch 2004 až 2006 bol členom predstavenstva Slovenská pošta a.s. Je autorom vyše 110 publikácií, z toho 11 monografií s 295 ohlasmi.

Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:

tel.: +421 2 90 21 2021
č. dv.: 426 (hlavná budova)
e-mail: jan.rudyfm.uniba.sk