Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty a konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry manažmentu počas zimného semestra 2019/2020

Vzhľadom na prerušenie prezenčnej výučby je potrebné si konzultácie s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

prof. Ing. Ľubica BAJZÍKOVÁ, CSc.
miestnosť č. 405
tel.: +421 2 9021 2100
lubica.bajzikovafm.uniba.sk

prof. Mgr. Anna LAŠÁKOVÁ, PhD.
miestnosť č. 431
tel.: +421 2 9021 2055
anna.lasakovafm.uniba.sk

prof. PhDr. Anna REMIŠOVÁ, PhD.
miestnosť č. 403
tel.: +421 2 9021 2101
anna.remisovafm.uniba.sk

prof. Ing. Ján RUDY, PhD.
miestnosť č. 426
tel.: +421 2 9021 2021
jan.rudyfm.uniba.sk

doc. PhDr. Rozália SULÍKOVÁ, PhD.
miestnosť č. 331
tel.: +421 2 9021 2043
rozalia.sulikovafm.uniba.sk

doc. Mgr. Emil WOJČÁK, PhD.
miestnosť č. 430
tel.: +421 2 9021 2050
emil.wojcakfm.uniba.sk

PhDr. Lukáš COPUŠ, PhD.
miestnosť č. 425
tel.: +421 2 9021 2057
lukas.copusfm.uniba.sk

Mgr. Jana FRATRIČOVÁ, PhD.
miestnosť č. 402
tel.: +421 2 9021 2049
jana.fratricovafm.uniba.sk

Mgr. Juliet HORVÁTOVÁ SULEIMANOVÁ, PhD.
miestnosť č. 407
tel.: +421 2 9021 2031
juliet.suleimanovafm.uniba.sk

Mgr. Zuzana KIRCHMAYER, PhD.
miestnosť č. 402
tel.: +421 2 9021 2047
zuzana.kirchmayerfm.uniba.sk

Mgr. Michaela POLÁKOVÁ, PhD.
miestnosť č. 430
tel.: +421 2 9021 2051
michaela.polakovafm.uniba.sk

Mgr. Alexandra BOHINSKÁ
miestnosť č. 427
tel.: +421 2 9021 2020
alexandra.bohinskafm.uniba.sk

Mgr. Miriama MAJTÁNOVÁ
miestnosť č. 427
tel.: +421 2 9021 2052
miriama.majtanovafm.uniba.sk