Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Katedra manažmentu

Vlastné webstránky katedry

Vedúci katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
č. d.  405
tel.: +421 2 50 117 507
e-mail: lubica.bajzikovafm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Mária Mrázová 
č. d.  404
tel.: +421 2 50 117 508
e-mail: maria.mrazovafm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Michaela Poláková, PhD.  
č. d. 430
tel.: +421 2 50 117 519
michaela.polakovafm.uniba.sk

Interní pracovníci:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.
Mgr. Branislav Dudić, PhD.
Mgr. Jana Fratričová, PhD.
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.
Mgr. Michaela Poláková, PhD.

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Paolo Gubitta
prof. Alessio Lokar
Ray Smith, PhD.
doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Ing. Ľudovít Czíria, CSc.
Mgr. Karolína Kubelová, PhD.
Mgr. Tibor Lörincz, PhD.
Ing. Andrea Rakytová Valentová, PhD.
Mgr. Branislav Vargic, PhD.
JUDr. Mikuláš Füleky, PhD.
Mgr. Magdaléna Tvarožková, PhD.
PhDr. Norbert Hans
Mgr. Silvia Jeleníková
Bc. Martin Resutík

Interní doktorandi:
Mgr. Ivana Blahunková
PhDr. Lukáš Copuš
Mgr. Vincent Karovič

Katedra manažmentu zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: Základy manažmentu I, II; Základy personálneho manažmentu, Podnikanie v Európe; Psychológia; Logika; Rétorika; Personálna práca v malých firmách; Personálny manažment (vybrané témy); Priestorová ekonomika, Kreatívny a inovačný manažment; Organizačné kultúry, Coaching I – Skupinová dynamika, Coaching II – Prezentačné zručnosti; Nemecký jazyk I, II, III, IV; Ruský jazyk I, II, III, IV; Japonský jazyk I, II, III, IV; Nemecký jazyk pre manažérov I, II, III, IV, V; Podnikateľské prostredie v nemecky hovoriacich krajinách I, II; Obchodná ruština I, II.V magisterskom štúdiu katedra zabezpečuje pedagogický proces v týchto predmetoch: Organizačné správanie; Systémy odmeňovania; Podnikateľská etika pre personálny manažment; Medzinárodný manažment ľudských zdrojov; Organizačné kultúry – európske špecifiká; Seminár z manažmentu – súčasné trendy; Riešenie konfliktov; Trh nehnuteľností a developerský proces; Reštrukturalizácia podnikov a manažment zmien; Vedenie ľudí; Komunikácia v manažmente; Firemný etický kódex; Organizačné kultúry – teória; Podnikateľská etika, Manažment v globálnom prostredí, Ochrana podnikateľskej súťaže I., Ochrana podnikateľskej súťaže II, Flexibilita a manažment vedomostných pracovníkov; Kreatívny a inovačný manažment v praxi; Odlišnosti organizačných systémov v praxi; Personálna práca v malých organizáciách; Regulačné pravidlá v praxi manažéra; Rozvoj manažérskych zručností.