Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra manažmentu

Vedúci katedry:
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
tel.: +421 2 9021 2057
č. dv.: 16 (prístavba)
e-mail: lukas.copusfm.uniba.sk 

Tajomníčka a vedecká tajomníčka katedry:
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2031
č. dv.: 15 (prístavba)
e-mail: juliet.suleimanovafm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Mária Mrázová
tel.: +421 2 9021 2075
č. dv.: 23 (prístavba)
e-mail: maria.mrazova@fm.uniba.sk

Interní pracovníci a pracovníčky katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.
Mgr. Michaela Poláková, PhD.
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.

Interní doktorandi a doktorandky katedry:
Mgr. Matúš Rybanský
Mgr. Monika Vojteková

Externí pracovníci a pracovníčky katedry:
Ing. Marián Mikolášik

Externí univerzitní spolupracovníci a spolupracovníčky katedry:
prof. Paolo Gubitta - University of Padova, Taliansko
prof. Raphael Lissillour - IPAG Business School, Francúzsko
prof. Michela C. Mason - University of Udine, Taliansko
doc. Fernando Angulo-Ruiz, PhD. - MacEwan University, Kanada
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. - Technická univerzita v Liberci, Česká republika
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. - Katolícka univerzita v Ružomberku
JUDr. PhDr. Ing. Marián Horváth, PhD. - VŠ Danubius, NK SR, GAST TOM, s.r.o.

Externí spolupracovníci a spolupracovníčky katedry z praxe:
Mgr. Andrej Dřínovský, PhD. - Erste Group Bank AG, Rakúsko
JUDr. Mikuláš Füleky, PhD. - advokátska kancelária Füleky
PhDr. Norbert Hans, PhD. - Hans Management Strategy, Nemecko
Ing. Andrea Rakytová Valentová, PhD. - AR WorkConsult s.r.o.
Mgr. Matej Budjač - Slovenská sporiteľna, a.s.
Mgr. Silvia Jeleníková - Dell, a.s.
Mgr. Štefan Norulák - ARRIVA, a.s.
Ing. Ivan Skaloš - Slovak Compliance Circle

O katedre

Katedra manažmentu je jednou zo siedmich katedier na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným cieľom katedry je príprava kompetentných a globálne konkurencieschopných manažérov/manažérok v oblasti personálneho manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu vedomostnej spoločnosti, manažmentu tímovej práce, a to v slovenskom a svetovom kontexte, pričom vzdelávanie študentov je zamerané aj na rozvíjanie potrebných manažérskych zručností. V uvedených témach vedú členovia katedry aj záverečné práce a vykonávajú výskumnú činnosť

Výučba na dennom a externom štúdiu je v spolupráci s odborníkmi z praxe zabezpečovaná dvojjazyčne, a to v slovenskom a v anglickom jazyku. Katedra zabezpečuje v študijnom odbore Ekonómia a manažment viaceré povinné predmety pre študijné programy Manažment, Medzinárodný manažment, Manažérska matematika, Športový manažment a Manažment a právo a predmety v rámci vlastnej špecializácie Manažment ľudských zdrojov na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.


Viac informácií o pedagogickej činnosti Katedry manažmentu nájdete tu.

Viac informácií o špecializácii Manažment ľudských zdrojov nájdete tu.

Viac informácií o výskumnej činnosti Katedry manažmentu nájdete tu.

Viac informácií o konzultačných hodinách členov Katedry manažmentu nájdete tu.