Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Michal Greguš

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Michal Greguš pracuje od roku 2002 vo funkcii profesora Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúcim Katedry informačných systémov. Absolvoval vysokoškolské štúdium s vyznamenaním (summa cum laude) a obhájil dizertačnú prácu v oblasti funkcionálnej analýzy na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa venuje výskumu v oblasti aplikácií informačných systémov, modelovaniu ekonomických procesov a analýze dát prevažne v business aplikáciách.