Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny v zimnom semestri 2021/2022

V y u č u j ú c i kontakt
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. streda: 9:00 – 11:30 hod. (MS Teams → tím: FMUK_Šlahor_konzultácie, kód: bop6zok)
+421 2 90 21 2095
ludomir.slahorfm.uniba.sk
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. streda: 11:00 – 12:30 hod.
štvrtok: 10:00 – 11:30 hod.
alebo po dohode e-mailom
+421 2 90 21 2028
maria.bohdalovafm.uniba.sk
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. pondelok: 16:30 – 18:00 hod.
streda: 17:00 – 18:30 hod.
+421 2 90 21 2068
urban.kovac@fm.uniba.sk
Mgr. Eva Brestovanská, PhD. pondelok: 7:30 – 9:00 hod. (MS Teams)
streda: 7:30 – 9:00 hod. (MS Teams)
+421 2 90 21 2131
eva.brestovanska@fm.uniba.sk
Mgr. Branislav Dudić, PhD. po dohode e-mailom
+421 2 90 21 2141
branislav.dudic@fm.uniba.sk
Mgr. Peter Pšenák, PhD. streda: 16:30 – 19:30 hod. (MS Teams)
+421 2 90 21 2150
peter.psenak@fm.uniba.sk
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD. utorok: 8:15 – 9:00 hod.
streda: 18:00 – 18:45 hod.
+421 2 90 21 2143
matus.tibensky@fm.uniba.sk
Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD. streda: 12:00 – 13:30 hod.
štvrtok: 14:00 – 15:30 hod. 
+421 2 90 21 2144
vladimir.valach@fm.uniba.sk
E x t e r n í   v y u č u j ú c i kontakt
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. po dohode e-mailom
jana.kalickafm.uniba.sk
Mgr. Maroš Bobulský, PhD. po dohode e-mailom
bobulsky1uniba.sk
MSc. Mgr. Martin Pažický, PhD. utorok: 16:40 – 17:25 hod. (MS Teams)
štvrtok: 17:10 – 17:55 hod. (MS Teams)
martin.pazickyfm.uniba.sk
Mgr. Peter Struk, PhD. po dohode e-mailom
peter.strukfm.uniba.sk
Mgr. Dávid Kubek po dohode e-mailom
david.kubekfm.uniba.sk
I n t e r n í    d o k t o r a n d i kontakt
Mgr. Dominika Békesová pondelok: 14:00 – 15:30 hod.
štvrtok: 10:00 – 11:30 hod.
bekesova8@uniba.sk
Mgr. Kitty Klacsánová utorok: 16:00 – 19:00 hod.
iba po dohode e-mailom vopred
klacsanova2@uniba.sk
 Mgr. Lukáš Kurinec pondelok: 20:00 – 21:00 hod. (MS Teams)
streda: 20:00 – 21:00 hod (MS Teams)
štvrtok: 19:00 – 20:00 hod. (prezenčne v kancelárii č. 220)
kurinec5@uniba.sk
Mgr. Richard Malcher  streda: 12:30 – 15:30 hod. → iba po dohode e-mailom vopred
malcher2uniba.sk+A35:B56A1:B56