Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vincent Karovič

Ing. Vincent Karovič, PhD. je odborný asistent na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, katedra informačných systémév kde pôsobí od roku 2000. Ukončil SVŠT CHTF v Bratislave a PhD. absolvoval na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Z pohľadu vedeckého výskumu sa venuje oblasti Linuxu a open source, operačným systémom, počítačovým sietiam, grafickému dizajnu webu, informačným sytémom a správe a riadeniu webových serverov.