Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vincent Karovič ml.

Mgr. Vincent Karovič

Vincent Karovič, Mgr. je interný doktorand v odbore podnikový manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, katedra manažmentu kde pôsobí od roku 2014. Vyštudoval priemyselnú školu v odbore oznamovacia technika a elektrotechnika, pričom odbornú prax získal vo firme Tubapack. Manažérsku prax spojenú s riadením projektov získal  vo firme Qatena   kde pôsobil na pozícii  manažéra.

 

Externe  vyštudoval odbor manažment na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Z pohľadu vedeckého výskumu sa venuje oblasti zavádzania eGovernmentu v Slovenskej republike a jeho porovnávaním so zahraničím, službám založených na distribuovaných a cloudových technológiách, bezpečnosti a ochrane informácií, opensource technológiám.