Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Viliam Malcher

doc. RNDr. viliam Malcher, PhD.

Viliam Malcher, doc., RNDr., PhD., sa narodil v Bratislave, Slovenská republika. Vyštudoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1983 pôsobil v priemysle ako výskumný pracovník. Potom, čo získal titul PhD. v roku 1995, pracoval vo výpočtovom stredisku na Univerzite Komenského. Od roku 2001 bol zamestnaný v analytických laboratóriách firmy Eurofins, ako IT pracovník. Viliam Malcher pôsobí na Fakulte managementu, na Katedre informačných systémov Univerzity Komenského. Je učiteľom a docentom. Jeho výskumné záujmy patrí programovanie, predovšetkým na platforme .NET, venuje sa pokročilým metódam vytvárania programov a ich aplikáciám v rôznych oblastiach. Zaoberá sa aj kvantovými algoritmami a kvantovými počítačmi.