Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Peter Veselý

PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA

Peter Veselý, Phdr., PhD., MBA pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na manažment informačných systémov1, bezpečnosť informačných systémov a etický hacking. Okrem toho sa venuje aj problematike účtovníctva, je registrovaným asistentom audítora. Niekoľko rokov sa venoval v praxi implementácii podnikových informačných systémov, auditu informačných systémov a ochrane informácií. Skúsenosti P. Veselého zahŕňajú odborné vzdelávanie profesionálov a jeho metodiku, riešenie a koordináciu medzinárodných projektov v oblastiach implementácie podnikových informačných systémov a konsolidácii medzinárodných účtovných výkazov. Vo svojej publikačnej činnosti sa dlhodobo zameriava na problematiku e-government, manažmentu informačných systémov podnikov. V poslednej dobe sa zameriava na bezpečnosť informačných systémov.