Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Lenka Procházková

Mgr. Lenka Procházková, PhD.

 

Mgr. Lenka Procházková, PhD. – odborná asistentka na Katedre informačných systémov FM UK. Na bakalárskom stupni vyučuje povinný predmet Anglický jazyk pre manažérov a voliteľný predmet Business Communication (v anglickom jazyku). Na magisterskom stupni vyučuje voliteľný predmet Selected Topics in Busiess Communication (v anglickom jazyku). Na FM UK pôsobí od získania magisterského titulu (2000) na PF UMB. Vo výskumnej oblasti sa venuje vyučovaniu anglického jazyka na vysokých školách ekonomického a manažérskeho zamerania a interkultúrnej komunikácii. Od ukončenia doktorandského štúdia sa zaoberá hlavne problematikou spôsobilostí, kompetenčných modelov, spolupracovala na projekte analýzy faktorov etického vedenia ľudí a v poslednom období sa venuje hlavne problematike mapovania charakteristík generácie Z a predpokladov jej budúceho uplatnenia na trhu práce.