Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry informačných systémov na ZS 2017/2018

KONZULTAČNÉ HODINY platia iba počas výučbových týždňov

Počas skúškového obdobia je nutné si konzultácie s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu

 

 

V y u č u j ú c i

K o n z u l t a č n é   h o d i n y

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

vedúci Katedry informačných systémov

Po dohode so študentom cez e-mail

miestnosť č. 325 (vchod cez sekretariát)

02/ 50117 488

michal.gregusfm.uniba.sk

V y u č u j ú c i

(vrátane doktorandov)

(v abecednom poradí)

K o n z u l t a č n é   h o d i n y

Ing. Miroslav Baláž, CSc.

e-mail - individuálne po dohode so študentom resp. telefonicky

miestnosť č. 335 B

02/ 50117 415

miroslav.balazfm.uniba.sk

Ing. Peter Balco, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom resp. telefonicky

peter.balcofm.uniba.sk

0915 995 755

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Streda: 16:00 - 17:00 a po dohode so študentom

miestnosť č. 328

02/ 50117 485

eleonora.benovafm.uniba.sk

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Utorok: 12:30 - 13:30

miestnosť č. 306

02/ 50117 453

maria.bohdalova@fm.uniba.sk

PaedDr. Jarmila Brtková

e-mail - individuálne po dohode so študentom resp. telefonicky

miestnosť č. 409

02/ 50117 474

jarmila.brtkova@fm.uniba.sk

PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

monika.davidekova@fm.uniba.sk

Mgr. Marina Faďoš

doktorand

e-mail - individuálne po dohode so študentom

marina.fados@fm.uniba.sk

Ing. Pavol Gono

Štvrtok: 9:00 - 11:30

miestnosť č. 319 (LVT)

pavol.gonofm.uniba.sk

doc. RNDr. Michal Greguš ml., PhD.

Pondelok 16:00 – 17:00 - externisti

Utorok: 10:30 – 11:30

Štvrtok: 9:00 – 10:00

(alebo po dohode emailom)

miestnosť č. 329

02/ 50117 407

michal.gregusml@fm.uniba.sk

Ing. Miloslav Chalupka, PhD.

Streda: 17:00 - 18:20

miestnosť č. 332 B

02/ 50117 456

miloslav.chalupkafm.uniba.sk

Ing. Vincent Karovič, PhD.

Utorok: 14:00 - 16:00 a po dohode so študentom

miestnosť č. 332 A

02/ 50117 468

vincok@stonline.sk

Mgr. Vincent Karovič, PhD.

Utorok: 14:00 - 16:00 a po dohode so študentom

miestnosť č. 332 A

02/ 50117 468

vincent.karovic2@fm.uniba.sk

doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 335 B

02/ 50117 415

jaroslava.kniezovafm.uniba.sk

RNDr. Eva Kostrecová, PhD.

Streda:14:00 do 15:00 alebo e-mailom - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č.K1 – budova Kocka

eva.kostrecovafm.uniba.sk

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Utorok: 13:00 – 14:00 alebo e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 332 C

02/ 50117 477

zuzana.kovacicova@fm.uniba.sk

0902 946 511

Dipl.-Ing. Dr. Natalia Kryvinska

e-mail - individuálne po dohode so študentom (AJ)

natalia.kryvinska@fm.uniba.sk

Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.

Vedúci KTVŠ FMFI

Pondelok:  11:00 - 12:00

Utorok:  9:30 – 10:30

Streda: 15:00 – 16:00

Stvrtok: 12:30 – 13:30

Piatok: 8:00 – 9:00

KTVŠ FMFI UK

 

tomas.kuchar@fmph.uniba.sk 

 

Ing. Rastislav Kulhánek

doktorand

e-mail - individuálne po dohode so študentom

rastislav.kulhanekfm.uniba.sk

miestnosť č. 335 B

doc. RNDr. Viliam Malcher,CSc.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 327

02/ 50117 486

viliam.malcherfm.uniba.sk

doc. JUDr. Ján Matlák, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

matlak.jan1@gmail.com

Mgr. Alexandra Mittelman

Streda: 16:30 – 17:00 a po dohode e-mailom

02/ 50117 474

alexandra.mittelman@fm.uniba.sk

Mgr. Katarína Močarniková

doktorand

e-mail - individuálne po dohode so študentom

katarina.mocarnikova@fm.uniba.sk

Mgr. Milena Nosková, M.B.A., LL.M.

 

e-mail - individuálne po dohode so študentom milena.noskovanoskopartners.eu

0903 367 378

Mgr. et Bc. Peter Ondris, PhD.

miestnosť č. U11 (kocka)

e-mail - individuálne po dohode so študentom

peter.ondris@gmail.com

Mgr. Ivan Osvald

e-mail - individuálne po dohode so študentom

ivan.osvald@beset.sk

JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. K7

tomas.peracekfm.uniba.sk

Mgr. Eva Poráziková

doktorand

e-mail - individuálne po dohode so študentom

eva.porazikovafm.uniba.sk<s></s>

Mgr. Lenka Procházková, PhD.

Pondelok: 11:30 - 12:30 a po dohode so študentom

miestnosť č. 329

02/ 50117 474

lenka.prochazkova@fm.uniba.sk

Mgr. Július Selecký, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

julius.seleckyfm.uniba.sk

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

Utorok: 15:30 - 16:30

Streda: 14:30 - 15:30

miestnosť č. 328 A

02/ 50117 484

iveta.stankovicovafm.uniba.sk

Mgr. Andrea Studeničová

e-mail - individuálne po dohode so študentom

andrea.studenicovafm.uniba.sk

RNDr. Peter Švaňa, CSc.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 328

peter.svanafmph.uniba.sk

peter.svanafm.uniba.sk

Mgr. Zuzana Tenglerová

Utorok 12:00 – 13:00

A po dohode emailom

miestnosť č. K9 (kocka, vo dvore)

02/ 50117 556

zuzana.tenglerova@fm.uniba.sk

JUDr. Silvia Treľová, PhD.

Štvrtok: 9:00 – 10:30 a e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 328

02/ 50117 485

silvia.trelovafm.uniba.sk

JUDr. Juraj Vališ

e-mail - individuálne po dohode so študentom

jvalisvalis.sk

0903 929 300

Mgr. Martina Halás Vančová, MSc.

doktorand

e-mail - individuálne po dohode so študentom

martina.halas@fm.uniba.sk

PhDr. Peter Veselý, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 332 A

peter.veselyfm.uniba.sk

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Utorok: 15:00 - 17:00

miestnosť č. 330

02/ 50117 482

jaroslav.vojtechovskyfm.uniba.sk