Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

KONZULTAČNÉ HODINY KATEDRY INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV – ZS 2018/2019

KONZULTAČNÉ HODINY platia iba počas výučbových týždňov. Počas skúškového obdobia je nutné si konzultácie s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. - vedúci Katedry informačných systémov

Pondelok: 15:30 - 17:00
Streda: 14:00 - 15:30
a po dohode so študentom cez e-mail

miestnosť č. 325 

02/ 50117 488

michal.gregus@fm.uniba.sk

Sekretariát KIS – Emiljana Hoti

Streda: 9:00 – 13:00

miestnosť č. 335 B

emiljana.hoti@fm.uniba.sk

Ing. Peter Balco, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom resp. telefonicky

peter.balco@fm.uniba.sk

0915 995 755

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Streda: 16:00 - 17:00 a po dohode so študentom

miestnosť č. 328

02/ 50117 485

eleonora.benova@fm.uniba.sk

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Utorok: 14:00 - 15:00

Pondelok: 16:00 – 16:30

miestnosť č. 306

02/ 50117 453

maria.bohdalova@fm.uniba.sk

PaedDr. Jarmila Brtková

e-mail - individuálne po dohode so študentom resp. telefonicky

miestnosť č.409

02/ 50117 482

jarmila.brtkova@fm.uniba.sk

Ing. Pavol Gono

Štvrtok: 10:00 - 11:00

             13:00 – 14:00

miestnosť č. 319 (LVT)

pavol.gono@fm.uniba.sk

doc. RNDr. Michal Greguš ml., PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom 

02/ 50117 407

miestnosť č. 329

michal.gregusml@fm.uniba.sk

Ing. Miloslav Chalupka, PhD.

Streda: 17:00 - 18:20

miestnosť č. 335 B

02/ 50117 456

miloslav.chalupka@fm.uniba.sk

Ing. Vincent Karovič, PhD.

Streda: 14:00 – 15:00

e-mail - individuálne po dohode so študentom 

miestnosť č. 332 A

02/ 50117 468

vincok@stonline.sk

Mgr. Vincent Karovič, PhD.

Streda: 14:00 – 15:00

e-mail - individuálne po dohode so študentom 

miestnosť č. 332 A

02/ 50117 468

vincent.karovic2@fm.uniba.sk

doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom 

miestnosť č. 327

02/ 50117 486

jaroslava.kniezova@fm.uniba.sk

RNDr. Eva Kostrecová, PhD.

Pondelok:12:00 do 12:30

e-mailom - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č.K1 – budova Kocka

eva.kostrecova@fm.uniba.sk

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Utorok: 17:00 – 18:30 vždy podľa dohody e-mailom

 – prípadne individuálne po dohode mailom so študentom

miestnosť č. 332 C

02/ 50117 477

zuzana.kovacicova@fm.uniba.sk

0902 946 511

doc. Dipl.-Ing. Dr. Natalia Kryvinska

Streda: 16:30 – 17:00

miestnosť č. 335/A

e-mail - individuálne po dohode so študentom (AJ)

natalia.kryvinska@fm.uniba.sk

Mgr. Tomáš Kuchár, PhD. - Vedúci KTVŠ FMFI

Pondelok:  11:00 - 12:00

Utorok:  9:30 – 10:30

Streda: 15:00 – 16:00

Stvrtok: 12:30 – 13:30

Piatok: 8:00 – 9:00

KTVŠ FMFI UK

tomas.kuchar@fmph.uniba.sk 

Ing. Rastislav Kulhánek - doktorand

e-mail - individuálne po dohode so študentom

rastislav.kulhanek@fm.uniba.sk

miestnosť č. 335 A

doc. JUDr. Ján Matlák, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom 

matlak.jan1@gmail.com

Mgr. Alexandra Mittelman

individuálne po dohode e-mailom 

miestnosť č. 409

02/ 50117 482

alexandra.mittelman@fm.uniba.sk

Mgr. Katarína Močarniková - doktorand

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 329

katarina.mocarnikova@fm.uniba.sk

Mgr. Milena Nosková, M.B.A., LL.M.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

milena.noskova@noskopartners.eu

0903 367 378

Mgr. et Bc. Peter Ondris, PhD.

e-mail - individuálne po dohode mailom so študentom

peter.ondris@gmail.com

Mgr. Ivan Osvald

e-mail - individuálne po dohode so študentom

ivan.osvald@beset.sk

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. K7

02/ 50117 558

tomas.peracek@fm.uniba.sk

Mgr. Lenka Procházková, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 409

02/ 50117 474

lenka.prochazkova@fm.uniba.sk

Mgr. Július Selecký, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

julius.selecky@fm.uniba.sk

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

Pondelok: 17:00 -18:00

Utorok: 15:30 - 16:30 

miestnosť č. 328 A

02/ 50117 484

iveta.stankovicova@fm.uniba.sk

Mgr. Andrea Studeničová

e-mail - individuálne po dohode so študentom

andrea.studenicova@fm.uniba.sk

RNDr. Peter Švaňa, CSc.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 328

peter.svana@fmph.uniba.sk

peter.svana@fm.uniba.sk

Mgr. Zuzana Tenglerová

Utorok 12:00 – 13:00 a po dohode emailom

miestnosť č. K9 (kocka, vo dvore)

02/ 50117 556

zuzana.tenglerova@fm.uniba.sk

PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 328

02/ 50117 485

silvia.trelova@fm.uniba.sk

Mgr. Martina Halás Vančová, MSc. - doktorand

e-mail - individuálne po dohode so študentom

martina.halas@fm.uniba.sk

PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 329

peter.vesely@fm.uniba.sk

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Utorok: 14:00 - 15:30

miestnosť č. 330

02/ 50117 482

jaroslav.vojtechovsky@fm.uniba.sk