Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Eva Poráziková

Mgr. Eva Poráziková je internou doktorandkou na Katedre informačných systémov Fakulty managementu UK v Bratislave. V rámci výskumu vo svojej dizertačnej práci sa venuje oblasti elektronického podnikania, so špeciálnym zameraním na malé a stredné podnikanie v rámci Slovenska. Oblasti e-businessu a e-marketingu sa venovala aj v praxi, bola zamestnaná ako e-marketingový analytik vo významných slovenských spoločnostiach podnikajúcich elektronicky na medzinárodných trhoch. V súčasnosti pracuje na Grantovom projekte: Visegrad Fund: Support for e-business in V4 countries, kde je spoluriešiteľom.