Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vincent Karovič ml.

Absolvent VŠ štúdia na Fakulte managementu UK v roku 2017 s témou dizertačnej práce „Projekt eGovernment v Slovenskej republike a zlepšenie procesov jeho implementácie“.
Je autorom niekoľkých publikácií v oblasti informačných komunikačných technológií a ich využitia v oblasti manažmentu. V poslednom období sa špecializuje hlavne na oblasť digitálneho biznisu.  
Je správcom malého školského datacentra, na ktorom sa realizuje výučba rôznych predmetov ako sú Cloud Computing, počítačové siete alebo tvorba a dizajn webstránok. Spomínané predmety aj vyučuje. Taktiež sa zaoberá problematikou implementácie a správou informačných systémov v organizáciách, problematikou opensource technologií a Linuxu. V mimoškolských aktivitách pôsobí ako facilitátor v národnom projekte Slovenského paralympijského výboru „Sme si rovní“. Je správcom informačného systému v súkromnej spoločnosti a zároveň je hudobníkom a zvukovým technikom v nahrávacom štúdiu.

 

Link na publikačnú činnosť

Link na ORCID

Link na Google Scholar