Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Tomáš Kuchár

Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.

Po ukončení magisterského štúdia na FTVŠ UK pokračoval v štúdiu aj naďalej a v roku 2014 ukončil doktorandské štúdium v oblasti športová humanistika. V súčasnosti na Fakulte managementu UK zastrešuje predmet Telesná výchova a šport v bakalárskom štúdiu, ktorá patrí pod Katedru informačných systémov. Telesná výchova prebieha v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK.
Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje záujmovej aktivite študentov a jej výsledky sa následne snaží aplikovať do vyučovacieho procesu.