Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Tadeáš Chujac

Mgr. Tadeáš Chujac

Absolvoval bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v odbore aplikovaná matematika. Od roku 2020 pôsobí na Katedre informačných systémov ako interný doktorand a vo svojej dizertačnej práci sa venuje spôsobom využitia metód data mining-u, strojového učenia a umelej inteligencie v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi.
Vyučuje predmety na bakalárskom stupni týkajúce sa štatistiky: Štatistika, Štatistické metódy a Dátové analýzy pre manažment.