Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Silvia Treľová

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.

Pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2003. Je úspešnou absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v rámci pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej činnosti, sa venuje problematike pracovného práva, obchodného práva, poisťovacieho systému v rámci pracovnoprávnych vzťahov, ako aj z pohľadu samostatne zárobkovo činných osôb.
Je autorkou niekoľkých monografií, autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebníc, viacerých vedeckých článkov, pričom v rámci publikačnej činnosti prepája právo s manažmentom, teóriu s aplikačnou praxou. Participuje na projektoch v oblasti práva, digitálnych technológií a vzdelávania, pričom aj vypísané témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác sú formulované z tejto oblasti.
Na bakalárskom stupni štúdia vyučuje predmety: Pracovné právo, Obchodné právo I, Obchodné právo II.
V súčasnom období pôsobí ako prodekanka pre štúdium, je členkou Rady pre kvalitu FM UK a členkou Vedeckej rady FM UK.

Link na publikačnú činnosť.