Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Robert Furda

Ing. Robert Furda, PhD.

Pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončil s vyznamenaním na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor elektronické počítače a získal akademický titul PhD. v odbore manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Pracoval v rôznych IT oblastiach ako programátor, ako konzultant pri podpore implementácií CAD softvérových produktov, pri podpore služieb pre automatizované rozoznávanie softvéru a zaoberal sa problematikou pre oblasť digitálnej transformácie v zdravotníctve s orientáciou na odbor oftalmológia. V súčasnosti pracuje ako architekt riešení pre IT služby.

 

Link na publikačnú činnosť

Link na ORCID