Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rastislav Kulhánek

Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Rastislav Kulhánek ukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v roku 2003. Následne pracoval v niekoľkých nadnárodných spoločnostiach v odvetví telekomunikácií v technických a technicko-obchodných pozíciách vo viacerých európskych krajinách. Nejaký čas sa tiež venoval freelancingu v odvetví IT.
Od roku 2006 spolupracoval s Fakultou managementu Univerzity Komenského v pedagogickej a vedeckej oblasti. V roku 2019 získal na Fakulte managementu UK titul PhD. Jeho primárnym záujmom sú oblasti manažmentu v IT ako napríklad manažment služieb, manažment v telekomunikáciách, projektový manažment a taktiež sa zaoberá oblasťou využívania matematických metód a umelej inteligencie v manažmente a aj iných odvetviach.

Publikačná činnosť:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0057-7785