Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Peter Balco

Ing. Peter Balco, PhD., MBA

Vyštudoval odbor rádioelektrotechnika a telemetrické systémy na Fakulte elektrotechniky a informatiky Vysokej školy technickej v Košiciach. DEA diplom a Ph.D. obhájil na C.E.M.-CNRS Montpellier, USTL II, France pre obor optoelektronika a optoelektronické systémy.
Je držiteľom Professional diploma in Management MBA level 1 Business school CUB, člen The Open University UK. Má mnohoročné skúsenosti s riadením IT a TELCO prevádzkového prostredia ako i s dodávkou IT a TELCO projektov pre veľké medzinárodné organizácie.
Je členom technickej komisie TK 37 na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Je certifikovaným interným audítorom pre ISO9001, ISO20001, ISO27001, ISO 22301, TISAX, je držiteľom certifikátov PRINCE2® Practitioner. ITIL V4, P3O, BPM Practitioner, TOGAF Certified.
Patrí k spoluzakladateľom slovenskej pobočky itSMF a BPUG SLOVENSKO.
Na Fakulte managementu UK v Bratislave, na katedre informačného manažmentu a podnikových systémov zabezpečuje prednášky a cvičenia predmetov Manažment projektov a Projektový manažment v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, Virtuálna realita v praxi, Manažment informačných systémov a Dáta, znalosti a rozhodovanie.
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na podnikové a IT procesné riadenie, inteligentné IT riešenia, podnikovú architektúru a analýzu dát.