Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pavel Beňo

Ing. Pavel Beňo, Ph.D.

Pavel Beňo v súčasnosti pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave a na Trnavskej univerzite v Trnave, má titul Ph.D. z Fakulty aplikovanej informatiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, Česká republika, v odbore Remote Laboratories, bezpečnosť a Cloud Computing. Je výskumným asistentom a tvorcom technológie cloud computingu pre univerzitné účely a účely REMLABNET. Je tiež odborníkom na sieťovú bezpečnosť a penetračné testovanie a prevencii proti počítačovej kriminalite. Je autorom mnohých publikácií z oblasti informatiky, bezpečnosti a vzdelávania. Dlhé roky pôsobil ako pedagóg s výskumom v pedagogike a didaktike prírodných vied.

Publikačná činnosť:
 
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-0995-9425