Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Natalia Kryvinska

prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

Je profesorkou a vedúcou Katedry informačných systémov na Fakulte managementu UK v Bratislave. Predtým pôsobila ako univerzitná lektorka a vedúca výskumná pracovníčka na eBusiness oddelení Fakulty podnikovej ekonomiky a štatistiky Viedenskej univerzity. Doktorát z elektrotechniky a IT získala na Viedenskej univerzite v Rakúsku. Titul docentky a neskôr i profesorky v manažérskych informačných systémoch získala na Univerzite Komenského v Bratislave. Medzi jej výskumné oblasti patrí komplexné inžinierstvo servisných systémov, servisná analytika a aplikovaná matematika.