Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Monika Dávideková

PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.

PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD. je absolventkou Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj doktoráty. Následne na Fakulte managementu Univerzity Komenského odštartovala aj svoje pedagogické pôsobenie. Od roku 2009 pracovala na rôznych pozíciách v súkromnom sektore. Pôsobila ako softvérová vývojárka, vedúca softvérová vývojárka, vedúca testu, či projektová vedúca v rôznych oblastiach na Slovensku a v zahraničí: tlmočníctvo, finančníctvo, vodohospodárstvo, obnoviteľné zdroje, stavebné inžinierstvo, či automobilový priemysel. Venovala sa aj disciplinárnemu vedeniu ľudí ako vedúca skupiny systémového testu a vedúca oddelenia Administration Support v ENERCON v Aurichu, či vedúca organizačnej jednotky IT Tool Chain vo Volkswagen v Braunschweigu.
Ako vysokoškolská pedagogička pôsobila najprv na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej univerzity v rámci doktorandského štúdia a neskôr aj na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa po ukončení doktorandského štúdia stala členkou pedagogického tímu Katedry informačných systémov.
V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti publikovala desiatky vedeckých a odborných článkov vo viacerých oblastiach: telekomunikácie, marketing, softvérové inžinierstvo, dátová analýza, internet vecí, virtuálna a rozšírená realita, znalostný manažment, virtuálne distribuované tímy, a iné. Zároveň pôsobila ako členka viacerých konferenčných expertných výborov.

Linky na profily: