Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Miriam Filipová

Mgr. Miriam Filipová

Miriam vyštudovala Strategický manažment a Manažment informačných systémov na Fakulte managementu UK popri pôsobení na viacerých pozíciách v IT korporáciách na slovenskom trhu. Riadila projekty z EU fondov, pôsobila aj ako Operations Director u partnera spoločnosti Microsoft a mala na starosti Slovensko, Českú republiku a Maďarsko.
V roku 2018 bola v úvodnej fáze vyhorenia a zásadne prehodnotila svoj život a jeho smerovanie. Začala sa venovať autentickému líderstvu, koučingu, neurovede a embodimentu. Od roku 2021 je študentkou doktorandského štúdia a zameriava sa na využitie líderstva, embodimentu a ľudského kapitálu v riadení projektov.
Vyučuje Manažment projektov na magisterskom stupni. Za svoje poslanie považuje pomáhať ľuďom v ich osobnom raste a identifikovaní oblastí a aktivít, ktoré dávajú ich životu zmysel.