Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Lumbardha Hasimi

Mgr. Lumbardha Hasimi

Venuje sa výučbe a výskumu na Katedre informačných systémov.
Špecializuje sa na cloudovú bezpečnosť a celkový technologický dopad v rôznych obchodných sektoroch.
Jej výskum sa zameriava na analýzu dát pomocou matematických a štatistických metód s cieľom vyvinúť modely v oblasti cloudovej bezpečnosti a efektívnosti nákladov.
Medzi jej výskumné záujmy patrí cloudová bezpečnosť, nákladovo efektívne cloudové scenáre, machine learning, klasifikácia vzorov, textová analýza, webové služby, green cloud atď.