Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ľudmila Žalkovičová

Mgr. Ľudmila Žalkovičová

Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave s aprobáciou anglický jazyk – ruský jazyk.
Absolvovala kurzy Business English na British Council  Bratislava a pracovala ako lektorka  všeobecnej a obchodnej angličtiny pre Národnú banku SR a mnohé ďalšie firmy (TNS, a.s., Dyvid, s.r.o, Roche, a.s.). Pôsobila ako koordinátor na medzinárodnom sekretariáte CENTREL pri spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
Je asistentkou na Katedre informačných systémov Fakulty Managementu UK.  Na bakalárskom stupni vyučuje povinný predmet Anglický jazyk pre manažérov.