Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Lenka Procházková

Mgr. Lenka Procházková, PhD.

Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde tiež ukončila doktorandské štúdium. Na Fakulte managementu Univerzity Komenského pôsobí od roku 2000. Na bakalárskom stupni štúdia vyučuje predmet Anglický jazyk pre manažérov.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje oblasti komunikácie a vyučovania anglického jazyka so špecifickým zameraním na podnikanie a ekonómiu. V posledných rokoch svoju výskumnú pozornosť viac venuje Generácii Z. V mimoškolských aktivitách sa venuje prekladovým činnostiam, najmä odborných textov a publikácií, ako aj mimoškolským programom pre deti.

Link na evidenciu publikačnej činnosti UK

Link na Portál VŠ

Link na Scopus

Link na Web of Science ID: ABF-8152-2021

Link na Research Gate