Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katarína Uchaľ

PhDr. Mgr. Katarína Uchaľ, PhD.

Pôsobí ako odborná asistentka na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedre informačných systémov. Absolvovala Fakultu managementu a Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského, kde ukončila doktorandské štúdium a získala PhD.
Pôsobila v IT a finančnom sektore, kde sa venovala najmä oblasti analytických metód, risk manažmentu, business intelligence, data miningu, ale aj procesnému a projektovému riadeniu. Spolupracovala aj na projektoch z oblasti zdravotnej starostlivosti.