Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Jaroslava Kniežová

doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

Po ukončení VŠ štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave v roku 2005 ukončila doktorandské štúdium s témou dizertačnej práce Monžnosti zdokonalenia prístupov tvorby IS vzhľadom na použitie moderných informačných technológií. Tvorbe informačných systémov so zameraním na analýzu a návrh sa venuje doteraz. Je autorkou niekoľkých publikácií v tejto oblasti.
Venuje sa výučbe predmetov zameraných na informačné systémy a ich tvorbu z hľadiska ich funkcie informačnej podpory manažmentu, ale napríklad aj optimálnemu návrhu databáz alebo manažmentu projektov informačných systémov. Odborné skúsenosti vo svojej oblasti má upevnené aj v praxi v rámci podieľania sa na analytickej činnosti projektov informačných systémov v oblasti zdravotníctva, štátnej a verejnej správy.