Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Jaroslav Vojtechovský

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Po absolvovaní Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej Univerzite pôsobil 10 rokov v praxi na pozíciach ako business analytik, project manager a marketing consultant. Po objavení svojej vášne k učeniu a rozvoju mladých talentov začal v roku 2008 pôsobiť ako pedagóg na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedre informačných systémov. Tu začal odovzdávať svoje praktické skúsenosti v oblastiach online marketingu a manažmentu. Založil Digital Marketing Club, v ktorom môžu študenti naberať praktické marketingové aj manažérske skúsenosti už popri štúdiu. Tiež založil Digitálnu Univerzitu a Positive Leadership Academy. Posledné roky začal obohacovať svoju pedagogickú aj vedeckú oblasť o témy neuromanagementu a mindfulness.

Pedagogická činnosť: Digital marketing, E-commerce, E-biznis & E-marketing, Relaxačné techniky pre manažérov.

Oblasti výskumu: online marketing, spotrebiteľské  správanie, neuromanagement.

Publikačné výstupy: link na evidenciu publikačnej činnosti UK

Profil na LinkedIn

Okruhy tém pre záverečné práce:
•    Digital marketingová stratégia,
•    Budovanie brandu,
•    Sociálne siete,
•    SEM, SEO, PPC,
•    Neuromarketing a neuromanagement,
•    Mindfulness v roli manažéra.