Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Eva Kostrecová

RNDr. Eva Kostrecová, PhD

 

RNDr. Eva Kostrecová, PhD.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Teoretická kybernetika a doktorandské štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave so zameraním na ochranu údajov v informačných systémoch. Počas svojej pracovnej kariéry pôsobila na vedúcich postoch nielen v štátnej správe, ako riaditeľka Datacentra - rozpočtovej organizácie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ale aj v medzinárodnom súkromnom sektore a nadnárodných korporáciách. Vo švajčiarskych obchodných spoločnostiach Euro Direct Service a Direct Marketing pôsobila ako administratívna riaditeľka a v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou nadnárodného koncernu Deutche Telekom, A.G., pracovala na poste viceprezidentky pre IT. Svoju pracovnú kariéru zavŕšila v oblasti elektronického zdravotníctva, kde v pozícii riaditeľky Národného centra zdravotníckych informácií riadila a bola zodpovedná za kvalitu jednotnej údajovej základne slovenského zdravotníctva, v rámci vedecko-výskumných projektov KEGA 2011-2013, OPVaV – Knowledge discovery – štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania – ITMS 262402 20063, OPVaV – Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (INTELISYS) – ITMS 262402 20072 a APPV 0513-10 – Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou.

Posledných desať rokov sa venuje pedagogickej praxi. Šesť rokov prednášala Informačnú bezpečnosť a Počítačovú kriminalitu na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti prednáša na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave Expertné systémy, Operačný výskum a Výpočtovú techniku pre manažérov a Informačné systémy a aplikačný softvér, posledné dve uvedené učí vo francúzskom jazyku. Taktiež prednáša na Akadémii Policajného zboru v Bratislave predmety Ekonomicko-technické nástroje využiteľné v policajnej praxi a Informačnú bezpečnosť. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií zameraných na počítačovú kriminalitu, informačnú bezpečnosť, manažment a spracovanie dát.