Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ester Federlová

Mgr. Ester Federlová

Mgr. Ester Federlová pôsobí ako interná doktorandka na Katedre informačných systémov, kde v súčasnosti vedie semináre z predmetov Databázy a Dátové analýzy pre manažment. V rámci doktorandského štúdia sa venuje oblasti kybernetickej bezpečnosti. Od roku 2019 sa angažuje v oblasti vysokoškolského vzdelávania, kde sú študenti súčasťou hodnotenia kvality vysokých škôl, a zároveň je členkou Slovenskej akreditačnej agentúry. Je členkou Akademického senátu FMUK a Študentskej rady vysokých škôl.