Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ema Majerovičová

Mgr. Ema Majerovičová

Mgr. Ema Majerovičová je absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2022 pôsobí ako interná doktorandka na Katedre informačných systémov. V súčasnosti vedie seminár z predmetu Databázy.
V oblasti výskumu v rámci doktorandského štúdia sa venuje problematike vedenia ľudí, agilným metodikám a efektivite ich využitia v prostredí IT manažmentu. Pôsobí taktiež ako vedúca bakalárskych prác.