Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Alica Kačmariková

Ing. Alica Kačmariková

Od roku 2021 pôsobí ako interná doktorandka na Katedre informačných systémov, kde v súčasnosti vedie semináre z predmetov Databázy a Dátové analýzy pre manažment. V rámci doktorandského štúdia sa vo svojej výskumnej činnosti venuje otázke flexibility práce najmä z pohľadu domáckej práce a telepráce. V roku 2021 získala Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK.