Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Alexandra Mittelman

Mgr. Alexandra Mittelman, PhD., MBA

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Na bakalárskom stupni vyučuje povinný predmet Anglický jazyk pre manažérov (v anglickom jazyku )a voliteľný predmet Business Communication (v anglickom jazyku). Na magisterskom stupni vyučuje voliteľný predmet Selected Topics in Business Communication (v anglickom jazyku).
Na FM UK pôsobí od roku 2012.Vo vedeckej činnosti sa zameriava s na výskum v oblasti manažmentu s dôrazom na investície a financie. Výsledkom jej vedeckej práce sú výsledky publikačnej činnosti orientované na nové trendy v manažmente a ekonómii, aplikované na oblasť investícii a financií. Absolvovala mnoho vystúpení na vedeckých domácich a zahraničných konferenciách. Je autorkou a spoluautorkou 28 odborných publikácii a konferenčných príspevkov.