Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KATEDRA EKONÓMIE, FINANCIÍ A KVANTITATÍVNYCH METÓD

Vedúca katedry:
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2096
e-mail: paulina.mihalovafm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
e-mail: ludmila.mitkovafm.uniba.sk

Sekretariát
Odborná referentka
Ing. Iveta Drahošová
tel.: +421 2 9021 2051
e-mail: iveta.drahosovafm.uniba.sk

Interní zamestnanci a zamestnankyne:

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.

Ing. Martina Chrančoková, PhD.

Mgr. Kitty Klacsánová, PhD.

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.

Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.

Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.

Mgr. Mário Papík, PhD.

Mgr. Lenka Papíková, PhD.

Mgr. Michal Páleník, PhD.

Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.

Mgr. Peter Pšenák, PhD.

Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Mgr. Rita Szalai, PhD.

Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD.

Mgr. Martin Vozár, PhD.

Externí učitelia a učiteľky:


PhDr. Peter Málach, PhD.
Mgr. Pavel Hrivnák
Mgr. Alexandra Sviteková
Ing. Ľudmila Buzgová
Ing. Katarína Kaszasov
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Mgr. Maroš Bobulský, PhD.
MSc. Mgr. Martin Pažický, PhD.
Mgr. Peter Struk, PhD.
Mgr. Dominika Ballová

Externí spolupracovníci a spolupracovníčky:


 • prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
 • doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
 • Mgr. Patrícia Brestovanská, PhD.
 • JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.
 • Mgr. Vladimír Mariak, PhD.
 • Mgr. Boris Mucha, PhD.
 • Mgr. Ján Smoleň, PhD.
 • PhDr. Monika Sosa, PhD.
 • Mgr. Viktor Štrba

Spolupracujúce organizácie:

 • Americká obchodná komora v SR
 • Deloitte
 • Národná banka Slovenska
 • Swiss Re
 • Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
 • CFA Society Slovakia

Interní doktorandi a doktorandky:

Mgr. Dominika Békesová

Mgr. Natália Barteková

Mgr. Veronika Bučková

Mgr. Pavel Danihel

Mgr. Ljubov Hodovanska

Mgr. Dana Chabová

Mgr. Bojan Jorgič

Mgr. Lucia Klapáčová

Mgr. Lukáš Kurinec

Mgr. Peter Laktiš

Mgr. Valeriia Maljar

Mgr. Filip Paciga

Mgr. Dániel Tóth


Predmety zastrešované katedrou
na bakalárskom stupni štúdia

Mikroekonómia, Makroekonómia, Ekonómia trhu práce (Ekonómia I, II, III)
Základy účtovníctva
Postupy účtovania pre podnikateľov
Základy finančného manažmentu
Peniaze a bankovníctvo
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Nákladové účtovníctvo
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
Finančné účtovníctvo a účtovná závierka
Daňové účtovníctvo
Manažment verejných financií
Medzinárodné účtovné štandardy
Úvod do finančných trhov a inštitúcií
Komoditné trhy a reálne investície
Oceňovanie podnikov 1, 2

na magisterskom stupni štúdia
Finančné účtovníctvo
Finančný manažment
Manažérske účtovníctvo
Medzinárodné financie
Daňovníctvo
Manažment portfólia a kolektívne investovanie
Finančné trhy a inštitúcie

na doktorandskom stupni štúdia
Ekonómia I, II
Daňové systémy
Finančné účtovníctvo