Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Veronika Bučková

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského pôsobí na predmetoch:

- Finančná matematika

- Matematika II

- Aplikovaná matematika pre manažérov