Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Peter Struk, PhD.

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského vyučuje predmety:

- Matematika I

- Matematika II

- Aplikovaná matematika pre manažérov